You are here:  / Teksty / Materiały przewodzące prąd

Materiały przewodzące prąd

Są to urządzenia którymi można obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa wskazuje. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w wyniku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym instrumentem do takiego postępowania są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy także lampy elektronowe. Do najczęściej spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki nieomalże że każdego materiału przewodzącego prąd.

https://anonserek.pl/gadzety/x/gadzety-okolicznosciowe

Artykuły: