You are here:  / Pozostałe / Psychoterapia Lublin

Psychoterapia Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to zwykle osoby z gigantyczną ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami oraz przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym oraz oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać wypada, iż niedużo jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a i takie nie przynależą do unikalności. W Polsce jest nadzwyczaj wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Pomoc psychologiczna Lublin. Nie traktuje to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najpoprawniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to odpowiedni przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są z reguły bardzo ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych i kierują się wyłącznie tym, co uznają za odpowiednie dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz komplikacje z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: